با سلام

فرم ارزیابی سوالات امتحانی به پیوست ارسال می گردد. عزیزان هنرآموز شاخه کاردانش می توانند برای دروس داخلی(هر فرد سه درس) را ارزیابی کرده و فرم ها را به همراه سوالات به ایمیل زیر ارسال نمایید.

rezakhosravi770@gmail.com

فرم بررسی سوالات امتحانی