راهی برای ارتباط بیشتر و موثرتر همکاران آموزشی الکترتکنیک کاردانش داخل و خارج استان

Monthly Archives: دی ۱۳۹۴

شیوه نامه برگزاری جشنواره مجازی روش های برتر تدریس

با سلام و احترام گروه آموزشی الکتروتکنیکاستان دراجرای برنامه عملیاتی دبیرخانه کشوری راهبری برق و الکترونیک درنظردارد،به منظور شناسایی و ترویج روش­های کارآمد، ایجاد انگیزه در هنرآموزان و خلاقیت در روش های تدریس، جشنواره مجازی روش­های برتر تدریسراویژه هنرآموزان رشته…Read More…