راهی برای ارتباط بیشتر و موثرتر همکاران آموزشی الکترتکنیک کاردانش داخل و خارج استان


شیوه نامه برگزاری جشنواره مجازی روش های برتر تدریس

با سلام و احترام گروه آموزشی الکتروتکنیکاستان دراجرای برنامه عملیاتی دبیرخانه کشوری راهبری برق و الکترونیک درنظردارد،به منظور شناسایی و ترویج روش­های کارآمد، ایجاد انگیزه در هنرآموزان و خلاقیت در روش های تدریس، جشنواره مجازی روش­های برتر تدریسراویژه هنرآموزان رشته…Read More…

برنامه پیشنهادی گروههای آموزشی به کار شناسی کار دانش

  همکاران هنرآموز کاردانش اطلاعات راجع به ساعات برگزاری مهارت های مختلف کاردانش مربوط  به رشته الکتروتکنیک را می توانند از لینک زیر دانلود نمایند.     اطلاعات کاردانش(انتخاب واحد)